HR Beleid, de Koning & Partners
Onze diensten
business coaching
callcenter management
coaching opleiding
corporate teambuilding
hr beleid
management development training
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke effectiviteit training
persoonlijk effectiviteit
team coaching
teambuilding activiteit
teambuilding advies
teambuilding training
veranderings proces

Een organisatie bestaat bij de gratie van de medewerkers die het werk doen, zodat de klant het door hem gewenste product kan krijgen. Dat betekent dat een organisatie beleid moet ontwikkelen gericht op zijn medewerkers, waardoor zij de klant op de volgens u juiste wijze gaan bedienen.


Bij de Koning & Partners kunnen wij u helpen en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van uw HR-Beleid. Wilt u het beleid op het selecteren van medewerkers aanscherpen, wij denken met u mee, bieden ondersteuning en helpen u bij de invoering.


Vindt u dat uw HR-Beleid zich meer bezig moet houden met management development? de Koning & Partners geeft u de hulp, die nodig is om de leiderschapsontwikkeling binnen uw organisatie efficiënt en succesvol op te zetten en te realiseren. Wilt u uw medewerkers beoordelen, zodat ze gemotiveerd worden en blijven. Met onze hulp ontwikkeld u de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld de vaardigheden van een coach. Want een goede coaching opleiding draagt ertoe bij, dat uw oordeelsvermogen en uitingsvormen uw medewerkers motiveren.


Uiteindelijk moet uw HR-Beleid zich erop richten, dat uw medewerkers met plezier uw klanten bedienen, zodat uw klanten uw product willen blijven kopen. Hoe realiseert u zulk beleid? Door u te richten op management development met behulp van management development trainingen en leiderschapsontwikkeling. Maar uw organisatie bestaat niet alleen uit managers, die zich moeten ontwikkelen. Ook uw medewerkers moeten werken aan hun persoonlijke effectiviteit en hun persoonlijke ontwikkeling om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Want laten we eerlijk zijn, uiteindelijk betaalt de klant het salaris van iedereen in uw organisatie.
U zult uw klanten pas echt goed kunnen bedienen, als alle medewerkers samenwerken als een goed team. Op de volgende pagina kunt u lezen hoe de Koning & Partners u kan bijstaan bij de team building die u nodig vindt.
Alles wat de Koning & Partners samen met u doet op het gebied van de ontwikkeling en uitwerking van uw HR-Beleid is erop gericht het contact met uw klanten tot een belevenis te maken voor u, uw klanten en uw medewerkers.

HR Beleid,  de Koning & Partners De Koning & Partners
postbus 98
2210 AB Noordwijkerhout Z.H.
Tel: +31 (0) 252 344 833
Fax: +31 (0) 252 344 241
www.henkdekoning.com
Contact